Konfiguracja dla użytkowników Windows 7 (sieć bezprzewodowa)Przed rozpoczęciem konfiguracji należy upewnić się, czy spełnione są wymagania wyspecyfikowane na tej stronie: http://eduroam.amu.edu.pl/zasady.html - w szczególności wymagania dotyczące hasła.

Konfigurację należy rozpocząć od pobrania i zainstalowania elektronicznego certyfikatu, który ma chronić komputer przed przypadkowym łączeniem się z fałszywymi punktami dostępu bezprzewodowego. Dlatego ważne jest, aby pobrać certyfikat bezpośrednio ze strony webowej UAM pod adresem eduroam.amu.edu.pl w dziale Certyfikaty. UWAGA! Nie należy instalować certyfikatu otrzymanego od innych osób lub pochodzącego z innych źródeł! Instrukcja krok po kroku instalacji certyfikatu znajduje się tutaj. Podczas konfiguracji należy zwrócić szczególną uwagę na pozaznaczane i poodznaczane pola. W celu rozpoczęcia konfiguracji należy otworzyć Panel sterowania. Otwarte okno powinno wyglądać tak:
Wtedy należy wybrać Sieć i Internet -> Wyświetl stan sieci i zadaniaNastępnie należy wybrać Zarządzaj sieciami bezprzewodowymiNależy wybrać DodajNastępnie należy wybrać Ręcznie utwórz profil sieciowy. Otwarte okno wypełnić według wzoru poniżejNależy naciśnąć DalejNastępnie należy wybrać Zmień ustawienia połączeniaProszę ustawić według wzoru i przejść do zakładki ZabezpieczeniaTutaj również proszę ustawić według wzoru a następnie przy Wybierz metodę uwierzytelniania sieci wybieramy UstawieniaNależy zaznaczyć certyfikat i wypełnić według wzoru a następnie naciśnąć KonfigurujProszę ODZNACZYĆ opcję Automatycznie użyj mojej nazwy... i naciśnąć OK a następnie jeszcze raz OK. Powinno pojawić się z powrotem okno Właściwości sieci bezprzewodowejTym razem proszę wybrać Ustawienia zaawansowaneNastępnie należy zaznaczyć opcję Określ typ uwierzytelniania i wybrać Uwierzytelnianie użytkownika a następnie naciśnąć OK i pozamykać wszystkie oknaProszę kliknąć na okienku które pojawi się obok paska zadańNastępnie należy wprowadzić swój login czyli adres email nazwa_konta@amu.edu.pl w przypadku pracownika lub nazwa_konta@st.amu.edu.pl w przypadku studenta. Dane proszę wpisać w polu Nazwa użytkownika a hasło w polu Hasło, a następnie potwierdzić przyciskiem OK. Jeśli zostały wprowadzone poprawnie dane komputer powinien uzyskać dostęp do Internetu.