Instalacja certyfikatu w systemie Windows 7/Vista/XPAby rozpocząć instalację certyfikatu należy otworzyć pobrany wcześniej plik ze strony eduroam.amu.edu.pl. Po wykonaniu tej operacji powinno ukazać się następujące okno:
Następnie należy wybrać przycisk Zainstaluj certyfikat... Po tej operacji powinno pojawić się następujące okno:Następnie należy wybrać przycisk Dalej > Po tej operacji powinno pojawić się następujące okno:W otwartym oknie należy zaznaczyć opcję Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie i następnie wybrać przycisk Przeglądaj... Po tej operacji powinno pojawić się okno, w którym należy wybrać magazyn Zaufane główne urzedy certyfikacji. Po zatwierdzeniu powinno pojawić się następujące okno:Następnie należy wybrać przycisk Dalej > Po tej operacji powinno pojawić się następujące okno:Następnie należy wybrać przycisk Zakończ Po tej operacji powinno pojawić się następujące okno:Następnie należy wybrać przycisk TAK. Po tej operacji powinno pojawić się następujące okno:Instalacja certyfikatu została ukończona. Należy wybrać przycisk OK, aby zakończyć pracę instalatora.