Jak korzystać z eduroam?

Wymagania

Kto może korzystać z sieci EDUROAM:
- pracownicy UAM posiadający konto na serwerze administrowanym przez
Centrum Informatyczne UAM,
- studenci UAM posiadający konto w systemie USOS,
- użytkownicy z innych jednostek uczestniczących w projekcie EDUROAM.

Pracownicy i studenci UAM, którzy dotychczas nie zmieniali hasła za pośrednictwem Panelu AMU-NET lub po raz ostatni zmienili hasło przed 1 stycznia 2007, przed połączeniem do sieci muszą dokonać zmiany hasła (hasło można zmienić w Panelu AMU-NET).

Wymagania techniczne

Do korzystania z sieci eduroam potrzebny jest komputer posiadający bezprzewodową kartę sieciową obsługującą jeden ze standardów: 802.11a, 802.11b lub 802.11g oraz system operacyjny posiadający suplikanta 802.1x wspierającego uwierzytelnianie WPA i szyfrowanie TKIP lub AES (np. Windows XP)