Co to jest eduroam?


Założeniem projektu eduroam jest umożliwienie użytkownikowi uzyskania połączenia do Internetu za pośrednictwem sieci bezprzewodowej (lub rzadziej przewodowej) na terenie dowolnej instytucji naukowej biorącej udział w projekcie. To rozwiązanie skierowane jest przede wszystkim do pracowników oraz studentów uczelni wyższych oraz jednostek naukowych. Każdy użytkownik korzysta z ustawień uwierzytelniania do sieci, ze swojej macierzystej instytucji. Uwierzytelnianie w sieci eduroam oparte jest o standard 802.1x (logowanie do sieci). Sprawdzana jest przynależność użytkownika do danej grupy i na bazie tego otrzymuje on odpowiednie prawa dostępu. Transmisja podczas procesu uwierzytelniania jest szyfrowana i opierać się może o różne metody zależnie od przyjętej w danej instytucji polityki.