Kontakt


Opiekunem projektu eduroam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest Centrum Informatyczne UAM. Jednostka ta odpowiedzialna jest za warstwę sieciow±, punkty dostępowe zlokalizowane na UAM oraz uwierzytelnianie użytkowników.