Certyfikat serwera

UWAGA!
Certyfikat należy pobierać bezpośrednio z niniejszej strony webowej.
Nie należy instalować certyfikatu pochodzącego z innych źródeł
lub otrzymanego od innych osób.

Klikając na poniższe linki można pobrać certyfikat serwera uwierzytelniającego UAM. Wybierz format certyfikatu, który jest odpowiedni dla twojego systemu operacyjnego:

Instrukcja instalacji certyfikatu serwera pod systemem operacyjnym Windows 10/8.1/8/Vista/XP

Instrukcja instalacji certyfikatu serwera pod systemem operacyjnym Windows 7/Vista/XP