Konfiguracja dla użytkowników Windows 10 (sieć przewodowa)Przed rozpoczęciem konfiguracji należy upewnić się, czy spełnione są wymagania wyspecyfikowane na tej stronie http://eduroam.amu.edu.pl/zasady.html - w szczególności wymagania dotyczące hasła.

Konfigurację należy rozpocząć od pobrania i zainstalowania elektronicznego certyfikatu, który ma chronić komputer przed przypadkowym łączeniem się z fałszywymi punktami dostępu bezprzewodowego. Dlatego ważne jest, aby pobrać certyfikat bezpośrednio ze strony webowej UAM pod adresem eduroam.amu.edu.pl w dziale Certyfikaty. UWAGA! Nie należy instalować certyfikatu otrzymanego od innych osób lub pochodzącego z innych źródeł! Instrukcja krok po kroku instalacji certyfikatu znajduje się tutaj. Podczas konfiguracji należy zwrócić szczególną uwagę na pozaznaczane i poodznaczane pola

W celu rozpoczęcia konfiguracji należy wyświetlić Panel sterowania.
Następnie należy wybrać opcję System i Zabezpieczenia
Proszę wybrać Narzędzia Administracyjne
Następnie Usługi
Kliknąć prawym przyciskiem myszy na opcji Automatyczna konfiguracja sieci przewodowej i wybrać Właściwości
W Proszę ustawić Typ uruchamiania -> Automatyczny a następnie wybrać przycisk Uruchom i nacisnąć OK
W Panelu Sterowania wybrać Sieć i Internet -> Wyświetl stan i zadania
Wybrać Zmień ustawienia karty sieciowej
Nacisnąć prawym przyciskiem Ethernet i wybrać Właściwości
Zaznaczyć Protokół internetowy w wersji 4 i wybrać WłaściwościUstawić opcje według rysunku poniżej i nacisnąć OKPrzejść do zakładki Uwierzytelnianie i ustawić według rysunku poniżej a następnie nacisnąć UstawieniaNależy zaznaczyć certyfikat i wypełnić według wzoru a następnie nacisnąć KonfigurujProszę ODZNACZYĆ opcję Automatycznie użyj mojej nazwy... i nacisnąć OK a następnie jeszcze raz OKPowinno pojawić się z powrotem okno Właściwości: Ethernet. Tym razem proszę wybrać opcję Ustawienia dodatkoweNastępnie należy wybrać opcję Określ tryb uwierzytelniania i wybrać Uwierzytelnianie użytkownika a następnie nacisnąć OK i pozamykać wszystkie oknaPojawi się okno do wpisania poświadczeńNastępnie należy wprowadzić swój login czyli adres email nazwa_konta@amu.edu.pl w przypadku pracownika lub nazwa_konta@st.amu.edu.pl w przypadku studenta. Dane proszę wpisać w polu Nazwa użytkownika a hasło w polu Hasło, a następnie potwierdzić przyciskiem OK Jeśli zostały wprowadzone poprawnie dane komputer powinien uzyskać dostęp do Internetu