Konfiguracja dla użytkowników Ubuntu (sieć przewodowa)Przed rozpoczęciem konfiguracji należy upewnić się, czy spełnione są wymagania wyspecyfikowane na stronie: http://eduroam.amu.edu.pl/zasady.html - w szczególności wymagania dotyczące hasła.

Konfigurację należy rozpocząć od pobrania i zapisania na dysku w wybranym przez siebie miejscu elektronicznego certyfikatu, który ma chronić komputer przed przypadkowym łączeniem się z fałszywymi punktami dostępu bezprzewodowego. Dlatego ważne jest, aby pobrać certyfikat bezpośrednio ze strony webowej UAM pod adresem eduroam.amu.edu.pl w dziale Certyfikaty. UWAGA! Nie należy instalować certyfikatu otrzymanego od innych osób lub pochodzącego z innych źródeł!

W celu rozpoczęcia konfiguracji należy wybrać odpowiednio System-->Preferencje-->Połączenia sieciowe. Otwarte okno powinno wyglądać tak:
Następnie należy wybrać przycisk Dodaj. Otwarte okno powinno wyglądać tak:Otwarte okno na Państwa komputerze powinno zostać wypełnine wg. wzoru z powyższego rysunku.


W następnym kroku należy wybrać zakładkę Zabezpieczenia i wypełnić zgodnie z rysunkiem poniżej. Nazwą użytkownika jest adres mailowy login@st.amu.edu.pl dla studentów lub login@amu.edu.pl dla pracowników. W zakładce Certyfikat CA wskazujemy na plik wcześniej zapisanego certyfikatu.W kolejnym kroku należy wybrać zakładkę Ustawienia IPv4 i wypełnić według wzoru poniżej:Następnie potwierdzamy przyciskiem Zapisz wykonaną wcześniej konfigurację. Okno Połączenia sieciowe zakładka Przewodowe powinno wyglądać tak jak poniżej:Proszę zamknąć okno. Połączenie z Eduroam powinno nastąpić automatycznie. Gdyby jednak tak się nie stało to w Obszarze powiadomień należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na ikonkę NetworkManagera i uruchomić Eduroam ręcznie.