Konfiguracja dla użytkowników LinuxPrzed rozpoczęciem konfiguracji należy upewnić się, czy spełnione są wymagania wyspecyfikowane na tej stronie: http://eduroam.amu.edu.pl/zasady.html - w szczególności wymagania dotyczące hasła.

Kolejnym krokiem jest zainstalowanie pakietu wpasupplicant.

Po udanej instalacji pakietu wpasupplicant tworzymy katalog w /etc pod nazwą np. IEEE8021X.

W kroku następnym pobieramy certyfikat (dla użytkowników linux) uwierzytelniający sieć AMU-NET i zapisujemy w katalogu /etc/IEEE8021X. W katalogu /etc/IEEE8021X umieszczamy plik konfiguracyjny wpa_supplicant.conf. Do pliku wpa_supplicant.conf dopisujemy następującą sekcję:

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=0 lub ctrl_interface_group=wheel
ap_scan=0
fast_reauth=1
eapol_version=2

network={
scan_ssid=0
key_mgmt=IEEE8021X
eap=TTLS
ca_cert="/etc/IEEE8021X/cacert.pem"
identity="login@amu.edu.pl"
password="HASŁO"
phase1="auth=MD5"
phase2="auth=PAP"
}

Po konfiguracji wpa_supplicanta można spróbować połączyć się z siecią wpisując w oknie konsoli polecenie:

/sbin/wpa_supplicant -Dwired -c /etc/IEEE8021X/wpa_supplicant.conf -iinterface -B

, a następnie uruchamiamy klienta dhcp poleceniem:

/sbin/dhclient.