Konfiguracja dla użytkowników DebianaPrzed rozpoczęciem konfiguracji należy upewnić się, czy spełnione są wymagania wyspecyfikowane na tej stronie: http://eduroam.amu.edu.pl/zasady.html - w szczególności wymagania dotyczące hasła.

Przed rozpoczęciem konfiguracji należy zainstalować sterowniki do posiadanej karty bezprzewodowej. Niniejszy opis dotyczy karty bezprzewodowej opartej na układzie Atheros (sterowniki madwifi). Jeżeli nie wiemy jakiego układu używa nasza karta, warto posłużyć się poleceniami lspci lub lsusb. Do przeszukiwania listy pakietów można posłużyć się narzędziem module-assistant, którego instalujemy poleceniem apt-get install module-assistant i uruchamiamy poleceniem module-assistant.


Sterownik można też załadować poleceniem modprobe nazwa_sterownika.

Kolejnym krokiem jest zainstalowanie pakietu wpasupplicant.

Po udanej instalacji pakietu wpasupplicant tworzymy katalog w /etc pod nazwą np. eduroam.

W kroku następnym pobieramy certyfikat (dla użytkowników linux) uwierzytelniający sieć AMU-NET i zapisujemy w katalogu /etc/eduroam. W katalogu /etc/eduroam umieszczamy plik konfiguracyjny wpa_supplicant.conf. Do pliku wpa_supplicant.conf dopisujemy następującą sekcję:

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant

network={
ssid="eduroam"
scan_ssid=0
key_mgmt=WPA-EAP
eap=TTLS
identity="login@amu.edu.pl"
password="HASŁO"
ca_cert="/etc/eduroam/cacert.pem"
phase1="peaplabel=0"
phase2="auth=PAP"
}

Po konfiguracji wpa_supplicanta można spróbować połączyć się z siecią wpisując w oknie konsoli polecenie:

wpa_supplicant -B -Ddriver -iinterface -c/etc/eduroam/wpa_supplicant.conf

, a następnie uruchamiamy klienta dhcp poleceniem:

dhclient.